اطلاعیه پیش نیاز و همنیاز

اطلاعیه پیش نیاز و همنیاز

به اطلاع می رساند ،مسئولیت رعایت پیش نیاز و همنیاز دروس انتخابی به عهده شخص دانشجو می باشد، لذا در انتخاب دروس دقت لازم را مبذول و دروس خود را طبق چارت رشته خود با توجه به مهلت حذف و اضافه بررسی نمایید.

  • امور کلاسها
  • اطلاعیه ها