اطلاعیه مهم در خصوص چک کردن دروس انتخابی

اطلاعیه مهم در خصوص چک کردن دروس انتخابی

*** اطلاعیه مهم***
قابل توجه دانشجویان کاردانی آموزشکده سما تهرانسر، با توجه به بررسی انتخاب واحد دانشجویان جهت برگزاری کلاسها، حتما تا روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه، دروسی که انتخاب واحد نموده اید تا سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir بررسی نمایید تا مشکلی از لحاظ: پیش نیاز و همنیاز (طبق چارت رشته)، تعداد واحد، دروس عمومی با روزهای پسران و دختران نداشته باشند و انتخاب واحد شما تکمیل باشد؛ در غیر اینصورت با واحد آموزش تماس گرفته یا حضوری مراجعه کنید.
# نکته: مسئولیت دروس انتخابی با خود دانشجو می باشد.

  • امور کلاسها
  • اطلاعیه ها