اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید الورود

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید الورود

* اطلاعیه مهم ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ *

با توجه به پیگیری های مکرر دانشجویان ورودی جدید با عنایت به اتمام ثبت نام در ۱۴ مهرماه؛ به اطلاع می رساند:
به محض اعلام نتایج پذیرفته شدگان در پورتال مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس: https://azmoon.iau.ac.ir/.
و همچنین صدور دستورالعمل ثبت نام، اطلاعیه آموزشکده سما تهرانسر جهت زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد صادر خواهد شد.

#نکته: شایان ذکر است در خصوص ثبت نام دانشجویان کارشناسی ناپیوسته با توجه هماهنگی بعمل آمده با واحد دانشگاهی یادگار امام(ره) شهر ری، تا زمان اخذ مجوز مستقل مجتمع امیر؛ کلیه مراحل ثبت نام و انتخاب واحد بعد از اخذ فرمهای اولیه از سما تهرانسر بصورت مراجعه به واحد دانشگاهی یادگار امام(ره) خواهد بود و کلاسها بصورت مجازی و ادغامی با آن واحد برگزار خواهد شد.

  • امور کلاسها
  • اطلاعیه ها