اطلاعیه جاماندگان از انتخاب واحد نیمسال مهر ۹۹

اطلاعیه جاماندگان از انتخاب واحد نیمسال مهر ۹۹

*اطلاعیه مهم*
دانشجویانی که بر هر علت نتوانسته اند انتخاب واحد کنند یا دروس نیمسال اول۱۴۰۰-۱۳۹۹ خود را تکمیل کنند فقط تا ۲۰ ام مهرماه مهلت دارند، طبق زمان بندی اعلام شده در سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir  انتخاب واحد یا حذف و اضافه نمایند در غیر اینصورت مرخصی و انصراف برای آنها لحاظ و مشمول شهریه آن خواهند شد.

#نکته۱: انتخاب واحد اولیه صرفا با واریز اینترنتی شهریه ثابت ثبت شده در سامانه آموزشیار میسر می باشد.
# نکته۲: دانشجویان گرامی در صورت داشتن مشکل مالی برای اخذ وام شهریه به سامانه ساجدhttps://sajed.iau.ir/
مراجعه کنند.
#نکته ۳: کلاسها بصورت مجازی و در صورت امکان حضوری با توجه به شرایط و بخشنامه های صادره برگزار خواهد شد که در روزهای آینده اطلاع رسانی می گردد.

☎️ جهت اطلاع بیشتر در خصوص اطلاعیه ها و آشنایی با سامانه آموزشیار به وب سایت آموزشکده سما تهرانسر http://www.tehransar-samacollege.ir/
 مراجعه کنید.
44516189
داخلی 105-107-108

  • امور کلاسها
  • اطلاعیه ها